نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

2 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

4 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف، بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه آن در بورس تهران و شیکاگو است. به این منظور از داده‌های روزانه دوره زمانی دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و معادل آن به میلادی برای آمریکا و الگوی چرخشی مارکف استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر(کم نوسان) 0013/0، که نشان می‌دهد برای پوشش ریسک، به ازای هر قرارداد ارز، 0013/0 واحد قرارداد سکه طلا بایستی خریداری شود. برای رژیم یک(پر نوسان) نیز ضریب قیمت آتی سکه طلا، 0046/0 که نشان می‌دهد به ازای هر دلار برای پوشش ریسک نیاز به خرید 0046/0 واحد سکه طلا بصورت آتی است. به علاوه نتایج برای پوشش ریسک دلار آمریکا با استفاده از دارایی پایه یورو برای دوره مشابه مقایسه گردید و نتایج نشان داد ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا برای بورس شیکاگو در رژیم صفر 0011/0 و رژیم یک ضریب تغییرات قیمت آتی طلا 0008/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the Optimal Hedge Ratio in Exchange Rate, Using the Future Gold Market in Developing and Developed financial Market: A Case Study of the Tehran Stock Exchange and Chicago

نویسندگان [English]

  • Atefeh Shahabadi Farahani 1
  • Mohsen Mehrara 2
  • Nasser Elahi 3
  • Saeed Eslami Bidgoli 4

1 expert in credit Scoring Eghtesad novin bank

2 Professor in economics, University of Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Economics, Mofid University

4 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The purpose is to investigate possibility of hedging the risk of exchange rate fluctuations by entrancing to the gold futures market and comparing the risk hedge in Tehran Exchange Stock with the Chicago Exchange stock. In order to that, daily data from December 13, 2007 to April 30, 2018 was used for Iran and United States and the Markov-Switching Model were used.
The results showed that the coefficient of the futures price index of gold coins for zero regime was 0/0013, which indicates that for the coverage of the risk, for each currency contract, the order of 0/0013 units of the gold coin contract should be purchased. For regime one, the coefficient, was 0/0046, which indicates that to cover the risk of risk price dollar, we should buy 0/0046 units of the gold coin contract.The results of this study showed that the coefficient for future changes in gold prices for the Chicago Exchange was 0/0011 . For regime one, the coefficient of future price changes of gold was 0/0008.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The optimal hedge ratio
  • cash exchange rate
  • futures market
  • cross hedging Markov-Switching Model