نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

10.22096/esp.2019.34580

چکیده

مقالۀ حاضر تأثیر ابعاد فرهنگ بر رابطۀ درآمد و انتشار دی‌اکسیدکربن را در چارچوب منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC) با استفاده از روش پانل پویا و برآوردگر GMM سیستمی طی دورۀ 1990ـ2014 برای 77 کشور توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بررسی می‌کند. نتایج برآوردگر GMM سیستمی نشان می‌دهد که: 1ـ رابطۀ EKC برای کشورهای منتخب وجود دارد؛ و 2ـ فرهنگ تأثیر قابل‌توجهی بر رابطۀ درآمد و انتشار CO2 دارد. همچنین تأثیر شش بُعد فرهنگ بر EKC را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد: (الف) سه بُعد فاصلۀ قدرت (PDI)، مردسالاری (MAS) و زیاده‌خواهی (IVR)، موجب انتقال EKC به سمت بالا و نقطۀ بازگشت درآمد به سمت چپ می‌شوند؛ و (ب) سه بُعد فردگرایی (IND)، جهت‌گیری بلندمدت (LTO) و اجتناب از عدم قطعیت (UAI)، موجب انتقال EKC به سمت پایین و نقطۀ بازگشت درآمد به سمت راست می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Culture on the Relationship between Income and CO2 Emission in the Framework of the Environmental Kuznets Curve

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Fotros 1
  • Esmael Torkamani 2

1 Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-ali Sina University

2 Ph.D. Student in Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-ali Sina University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Culture
  • Income
  • Carbon dioxide
  • Environmental Kuznets Curve. JEL Classification: O13
  • O44
  • Q54
  • Z1