بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصاد سنجی بیزین

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تهران

3 گروه اقتصاد، واحد پروفسور حسابی تفرش، دانشگاه آزاد اسلامی، تفرش، ایران

10.22096/esp.2019.80617.1101

چکیده

یکی از مهمترین عوامل برای توسعه اقتصادی وجود یک سیستم مالیاتی کارامد است. درآمدهای مالیاتی بیشتر برای وابستگی کمتر کشورهای کم درآمد به کمکهای بلاعوض مهم هستند. سیستم مالیاتی می‌تواند تصمیمات سرمایه گذاری بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین مالیات‌ها حکمرانی خوب را تشویق نموده و لازمه تقویت ساخت دولت می‌باشند و پاسخگویی دولت را افزایش می‌دهند. اولین گام در فهم سیستم‌های درآمد عمومی ایجاد تعدادی معیار و مقیاس سنجش عملکرد مورد توافق عموم است. یکی از معیارهای سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، ظرفیت مالیاتی است در این راستا در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی پنجاه و هفت کشور در حال توسعه صادرکننده نفت خام در طول سالهای 1996تا 2014 به منظور تعیین نقش و اهمیت هریک از این عوامل در تأثیرگذاری بر ظرفیت مالیاتی پرداخته‌ایم. این پژوهش در نظر دارد تا نوع شناسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی را در جهت براوردن نیازهای در حال ظهور سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determinants of Taxable Capacity: A Bayesian Econometric Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehrara 1
  • Samaneh Seijani 2
  • Abbas Rezazadeh Karsalari 3
1 Professor in economics, University of Tehran, Iran.
2 MA in Economics, University of Tehran
3 Department of Economics and Management, Professor Hesabi branch, Islamic Azad University, Tafresh, Iran,
چکیده [English]

Abstract: One of the important factors for economic development is the existence of an effective tax system. Higher tax revenues are also important to lower the aid dependency of low-income countries. Tax system can influence international investment decisions. They also encourage good governance and they are integral to strengthening state building and promote state accountability. The first step to understand public revenue system is to establish some commonly agreed performance measurement and benchmarks. One of the performance assessment benchmarks of tax system is tax capacity. In this regard in this study we investigated the determinant factors of tax capacity in oil exporter developing countries during 1996-2014 with “Bayesian Model Averaging” method to determine role and importance of any factors in affecting on tax capacity. We examined the effect of 13 variables on tax capacity in 57 developing country developing oil exporters. The study intends to present country tax capacity typologies in order to fulfill emerging needs from developing countries’ policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxable Capacity
  • Bayesian Model Averaging
  • developing countries
  • institutions
  • economic structure