نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تهران

3 گروه اقتصاد، واحد پروفسور حسابی تفرش، دانشگاه آزاد اسلامی، تفرش، ایران

10.22096/esp.2019.34578

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل توسعۀ اقتصادی، وجود یک سیستم مالیاتی کارآمد است. درآمدهای مالیاتی بیشتر برای وابستگی کمتر کشورهای کم‌درآمد به کمک‌های بلاعوض،مهم است. سیستممالیاتی می‌تواندتصمیم‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللیراتحت تأثیر قرار دهد. همچنین مالیات‌ها حکمرانی خوب را تشویق کرده، لازمۀ تقویت ساخت دولت است و پاسخ‌گویی دولت را افزایش می‌دهد. اولین گام در فهم سیستم‌های درآمد عمومی، ایجاد تعدادی معیار و مقیاس سنجش عملکرد مورد توافق عموم است. یکی از معیارهای سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، ظرفیت مالیاتی است. به این دلیل، در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی 57 کشور درحال‌توسعۀ صادرکنندۀ نفت خام در طول سال‌های 1996 تا 2014 به منظور تعیین نقش و اهمیت هر یک از این عوامل در تأثیرگذاری بر ظرفیت مالیاتی پرداخته شده است. این پژوهش در نظر دارد نوع‌شناسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی را برای برآوردن نیازهای در حال ظهور سیاست‌گذاران کشورهای درحال‌توسعه بررسی کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Determinants of Taxable Capacity: a Bayesian Econometric Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehrara 1
  • Samaneh Seijani 2
  • Abbas Rezazadeh Karsalari 3

1 Professor in economics, University of Tehran, Iran.

2 MA in Economics, University of Tehran

3 Department of Economics and Management, Professor Hesabi branch, Islamic Azad University, Tafresh, Iran,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxable Capacity
  • Bayesian Model Averaging
  • developing countries
  • institutions
  • Economic Structure. JEL Classification: H71
  • C11