کلیدواژه‌ها = دموکراسی کارآمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 87-110

جعفر عبادی؛ محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی