مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا
مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا

محمد لشکری

دوره 0، شماره 10 ، دی 1385، ، صفحه 75-100

چکیده
  جانشینی پول به پدیده­ای اطلاق می­شود که مردم یک کشور در پرتفوی دارایی خود، ترجیح می­دهند بهجای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، ...  بیشتر