تکامل‌ اقتصاد کلان‌ جدید
1. تکامل‌ اقتصاد کلان‌ جدید

یدالله دادگر

دوره 0، شماره 4 ، پاییز 1382، ، صفحه 59-94

چکیده
  نویسندگان‌، پس‌ از ذکر یک‌ مقدّمه‌ در مورد شکل‌گیری‌ نظریة‌ اقتصاد کلان‌، به‌ ارزیابی‌ مکتب‌های‌ مهم‌ آن‌ می‌پردازند. ابتدا به‌ شعبه­های کینزی‌ اشاره‌ می‌کنند، سپس‌ مکاتب‌ پولگرا، کلاسیک‌ ...  بیشتر