نویسنده = محمود متوسلی
تعداد مقالات: 3
1. درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-78

محمود متوسلی؛ فرشاد مومنی؛ جمال فتح اللهی


2. اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 87-110

جعفر عبادی؛ محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی


3. نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-50

محمود متوسلی؛ ایلناز ابراهیمی