نویسنده = محمدنقی نظرپور
تعداد مقالات: 7
2. تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-30

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدنقی نظرپور؛ نادر مهرگان؛ مهدی جعفری


3. بررسی وضعیت رقابتی و آزمون اثر ساختار بازار بانکداری اسلامی و سنتی بر میزان سودآوری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-50

محمدنقی نظرپور؛ امیرحسین نجف زاده؛ سعیده هوشمند


4. کودکانِ کار در خانوارهای ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-74

غلامرضا کشاورز حداد؛ محمدنقی نظرپور؛ محسن سیفی کفشگری


5. بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-30

اکبر کمیجانی؛ محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزائی


6. اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-52

سیدکمیل طیبی؛ محمدنقی نظرپور؛ نرگس شومالی؛ ایوب خزائی


7. پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-26

محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزائی