تعداد مقالات: 119
76. علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-126

مهدی زاهدغروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی


77. تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 115-136

بیژن صفوی؛ مهسان محمد علیزاده


78. بررسی فرضیه منافع مغز در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-160

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ رقیه پوران


79. تخمین تابع تقاضای ترکیبی گاز طبیعی در استان‌هـای تهران و اصفهـان (با رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-154

ویدا ورهرامی؛ حسنعلی قنبری ممان؛ پریا امینی


80. بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-146

زهره حاجیها؛ حسن علی اخلاقی؛ امیر رسائیان


81. رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد ایران (1380-1386)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 89-112

ابراهیم هادیان؛ محبوبه جعفری


82. ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-130

سیدعزیز آرمن؛ عبدالمجید آهنگری؛ منصور زراء‌نژاد؛ عبداله زینیوند


83. ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-136

غلامرضا کشاورز حداد؛ توحید فیروزان سرنقی؛ حسین صادقی سقدل


85. اثر انباشت سرمایه انسانی روی صادرات صنعتی استان‌های کشور

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 111-130

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ حسن عبدی


88. بررسی وضعیت رقابتی و آزمون اثر ساختار بازار بانکداری اسلامی و سنتی بر میزان سودآوری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-50

محمدنقی نظرپور؛ امیرحسین نجف زاده؛ سعیده هوشمند


93. برآورد شاخص بیماری هلندی در کشور ایران با رویکرد فازی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 161-180

حسین صادقی سقدل؛ علی قنبری؛ فرناز قربانی؛ زهرا کشاورزی


94. پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 147-162

امید رنجبر؛ زهرا (میلا) علمی


95. مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-136

شهرام فتاحی؛ آرش احمدی؛ علی اکرم میرزایی


96. بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-152

جواد صلاحی؛ سام محبی


97. بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 137-150

صالح قویدل؛ فاطمه بهاری


98. تأثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-130

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهزاد امیری


99. اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 130-158

غلامرضا کشاورز حداد؛ منیره امیرخانلو


100. بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی، مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریق

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 137-154

علی طیب نیا؛ عباس زارعی؛ حمید یاری