تعداد مقالات: 119
51. ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-100

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهزاد امیری


53. برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-94

فرهاد خداداد کاشی؛ محمد رحیمی؛ مهدی جعفری


54. منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 65-86

محمدحسن فطرس؛ محمدرضا دهقان‌پور؛ بابک ده‌موبد


55. تحلیلی بر نظریة‌ صادرات منجر به رشد در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 59-74

آرش هادی‌زاده؛ جعفر عباسی؛ شهریار زروکی


56. شناخت روابط علّی میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب درکشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-86

حسین میرشجاعیان حسینی؛ فرهاد رهبر


57. تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-94

فرهاد خداداد کاشی؛ محمد تاش


58. اندازه‌گیری محدودیت مالی بنگاه؛ تبیین نقش دوره‌ گردش ‌نقد

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 75-100

امینه محمودزاده؛ فرهاد نیلی؛ مسعود نیلی


59. تحلیل اثر متغیرهای اقتصاد کلان و درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-122

مهرشاد کمیجانی؛ جمشید پژویان؛ فرهاد غفاری


60. تجزیه و تحلیل نوسانات و بررسی تقارن اثر درآمد نفت بر مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-106

ابراهیم انواری؛ سیدعزیز آرمن؛ پریسا رضایی


62. سنجش هزینه رفاهی اجتماعی ناشی از آلودگی زیست‌محیطی صنایع انرژی‌بر ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-115

محمد تاش؛ محمدحسن فطرس؛ مصطفی خواجه حسنی


63. بررسی اثر عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-122

سبا مجتهدی؛ بیژن صفوی


64. تعیین‌کننده‌های شدت تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی: رویکرد پانل دیتا -روش 2SLS

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-130

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ آرش حیدری


66. تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-122

سعید عیسی زاده؛ جهانبخش مهرانفر


67. بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-88

علی صالح آبادی؛ سیدمحمدجواد فرهانیان؛ مهردخت مظفری


71. اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 87-110

جعفر عبادی؛ محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی


72. اثـر کاهش تعرفـه اتحادیه اروپـا بر صادرات پسته ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 95-110

منصور خلیلی عراقی؛ احمد حسنی


73. تأثیر تأمین مالی داخلی بر بهره‌وری بنگاه‌ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-128

ایوب خزائی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ رضا طالبلو


74. تأثیر توسعه بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-148

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ علی مرادی؛ میثم نوروزی


75. تأثیر فساد بر وضعیت محیط زیست

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-132

تیمور محمدی؛ فرشاد مومنی؛ مینا سزیده