تعداد مقالات: 119
27. نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-50

محمود متوسلی؛ ایلناز ابراهیمی


28. اثرات اصلاح قیمت حامل‏های انرژی بر بخش صنعت: مطالعه موردی استان قم (1382-1393)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-52

ناصر الهی؛ رضا اللهیاری؛ رضا زیاری


29. آزمون فروپاشی منحنی فیلیپس بعد از بحران بزرگ برای کشور ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-70

ناصر الهی؛ امیرحسین نجف زاده؛ میترا علیا


30. بررسی ضریب وابستگی شاخص‌های ساختاری بازار در صنایع کارخانه ایران بر مبنای توابع مفصل شرطی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-54

محمدنبی شهیکی تاش؛ فرهاد خداداد کاشی؛ محمد میرباقری جم


31. تولیـد بالقـوه و شکاف تولیـد در صنایع کوچک ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-44

محمد مولایی؛ آزاده شهاب


32. اثر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در بخش بهداشت و درمان بر رشد اقتصادی ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-66

ناصر الهی؛ مجید رضایی؛ نگار بیرجندی


33. کودکانِ کار در خانوارهای ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-74

غلامرضا کشاورز حداد؛ محمدنقی نظرپور؛ محسن سیفی کفشگری


35. بررسی تطبیقی میان‌کشوری تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه انسانی (با استفاده از رویکرد فازی)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-98

حسین صادقی؛ بهروز ملکی؛ عباس عصاری؛ مریم زارعیان


36. بررسـی تأثیـر شاخـص فلاکـت بر جرم و جنایت در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-86

یداله دادگر؛ روح اله نظری


37. بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-46

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی نوری


38. درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-78

محمود متوسلی؛ فرشاد مومنی؛ جمال فتح اللهی


39. تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-64

فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور؛ محمد علی متفکرآزاد؛ جلال منتظری شورکچالی


40. تأثیر نوسان‌پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 37-58

بهزاد سلمانی؛ علی رضازاده


41. سیـکل‌های تجـاری در اقتصـاد ایـران و تحلیـل علل بروز آن با استفـاده از روش گشتـاورهای تعمیـم‌یافته

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 41-66

علی اصغر اسفندیاری؛ نجمه السادات موسوی


42. ارتباط بلند مدت بازار مسکن و تورم در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 51-68

علی‌اکبر قلی‌زاده؛ بهناز کمیاب


43. اثر تجارت درون صنعت بر توزیع درآمد:یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-74

سعید راسخی؛ سعیده حاجی حسینی


44. بررسی رابطه بین ریسک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب در حال توسعه (رهیافت داده‌های پانلی پویا)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-104

حبیب انصاری سامانی؛ زهرا محمودی؛ سیمین نامداری


45. وفور منابع طبیعی و صادرات غیر‌نفتی: رهیافت GMM

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-80

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ اسحاق ترکاشوند؛ هانیه ثمری


46. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصادسنجی بیزین

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-70

محسن مهرارا؛ سمانه سیجانی؛ عباس رضازاده کارسالاری


47. شاخص‌های ممنوعیت ربا در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران بررسی موردی تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-94

محمدنقی نظرپور؛ محمدرضا یوسفی؛ میمنت ابراهیمی


48. شبیه‌سازی پویای نرخ بیکاری در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-106

منصور زراء‌نژاد؛ سید امین منصوری


49. ارزیابی اثر مقاطع زمانی هفتگی در بازارهای ارز ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-104

ناصر الهی؛ رضا ایزدی


50. اثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-128

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ راضیه داوری‌کیش؛ حامد صادقی