تعداد مقالات: 119
1. ویژگی‌های نیروی کار و نقش آن‌ها در مزد منصفانه (تحلیل وضعیت ایران)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-28

جعفر عبادی؛ ابوالفضل پاسبانی صومعه


2. اثرات غیر‌خطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران به روش حد آستانه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-22

اکبر کمیجانی؛ سعید بیات؛ سید محمد هادی سبحانیان


3. پایداری مالی دولت در اقتصاد ایران با رویکرد مدل هم‌انباشتگی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-26

اکبر کمیجانی؛ یزدان گودرزی فراهانی


4. تأثیر سیاست‌های پولی در نوسان قیمت دارایی‌های مالی و حقیقی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-24

اکبر کمیجانی؛ ناصر الهی؛ طاهره بیژنی میرزا


5. بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-30

اکبر کمیجانی؛ محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزائی


6. آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-16

اکبر کمیجانی؛ سعید بیات؛ سید محمد هادی سبحانیان


7. تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-28

اسدالله فرزین وش؛ علی قربان شیران


9. برآوردی از هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 3-16

صادق بختیاری؛ نرگس صمد‌پور


10. بررسی اثر منحنی‌های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-20

علیرضا کازرونی؛ سیاوش محمدپور؛ مجید فشاری


11. پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-26

محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزائی


12. تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-30

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدنقی نظرپور؛ نادر مهرگان؛ مهدی جعفری


13. پویایی‌های علّی بین تولید، تقاضای انرژی و انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران: یک تحلیل آستانه‌ای

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-34

اکبر کمیجانی؛ مسعود صالحی رزوه؛ محمد بخشی زاده


14. تأثیر نوسانات حق‌الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافت DSGE

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-28

احمد جعفری صمیمی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ سیاوش غیبی


15. اثـر اختلاف شاخص‌های توسعۀ انسانـی بین مردان و زنان بر رشد اقتصادی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-26

سید ضیاءالدین کیاالحسینی؛ فرشید سلیمی


16. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصاد سنجی بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1397

محسن مهرارا؛ سمانه سیجانی؛ عباس رضازاده کارسالاری


17. بررسی آثار کیفیت دولت برکارایی اندازه دولت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-42

هادی حق‌شناس؛ اکبر کمیجانی


19. عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-56

محسن مهرآرا؛ الهه بهلولوند


20. شکست‌های ساختاری و مدل‌سازی رفتار تورم: مقایسه مدل‌های غیرخطی و مدل‌های با پارامتر زمان‌متغیر

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-74

سیدمهدی برکچیان؛ سعید بیات؛ هومن کرمی


21. اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 31-62

منصور خلیلی عراقی؛ یزدان گودرزی فراهانی


22. اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 17-28

احمد مجتهد؛ اعظم احمدیان


23. اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-52

سیدکمیل طیبی؛ محمدنقی نظرپور؛ نرگس شومالی؛ ایوب خزائی


24. تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-46

سید بهروز نهضتی؛ جمشید پژویان؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری


25. عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای (1387-1349)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 17-36

سیدکمیل طیبی؛ مجید دشتبان فاروجی؛ امیر جباری؛ محمد مهدی مجاهدی مؤخر