دوفصلنامه مطالعات و سیاست های اقتصادی

نامه مفید براساس نامه ­ی شماره 1373/2910/3 مورخ 1379/11/3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی - پژوهشی می باشد و براساس نامه شماره 2249/11/3 مورخ 1388/12/26 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این پس نشریه علمی پژوهشی نامه اقتصادی مفید با حفظ سابقه با عنوان جدید مطالعات و سیاست­ های اقتصادی منتشر می ­شود.
 
 مشخصات عمومی نشریه:

دو فصلنامه­ مطالعات و سیاست­ های اقتصادی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس است که جهت گسترش مفاهیم اقتصادی در ایران و انعکاس دیدگاه­ های موجود و همچنین جهت سهولت دسترسی به صورت دسترسی آزاد (رایگان) منتشر می­ شود و برای پذیرش و انتشار مقالات هیچ هزینه ­ای دریافت نمی کند. تمام هزینه­ های وابسته به تدوین، تهیه و انتشار مقالات از سوی مرکز دانشگاه مفید تامین می ­شود. نشریه به دو صورت چاپی و الکترونیکی و هر دو فصل یکبار به دست چاپ سپرده می­ شود و مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته و بررسی می­ شوند. حداقل زمان داوری مقالات در مطالعات و سیاست­ های اقتصادی هشت هفته خواهد بود، در ضمن تمام مقالات فارسی باید دارای چکیده به زبان انگلیسی باشند.

شماره جاری: دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-162 

علمی - پژوهشی

1. اثـر اختلاف شاخص‌های توسعۀ انسانـی بین مردان و زنان بر رشد اقتصادی

صفحه 3-26

سید ضیاءالدین کیاالحسینی؛ فرشید سلیمی


5. علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده

صفحه 101-126

مهدی زاهدغروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی